HOLISTISK AKADEMI – FORENING

At genforene det enkelte menneske med naturen og hele kosmos

Bliv medlem
Bliv frivillig

HOLISTISK AKADEMI – FORENING

At genforene det enkelte menneske med naturen og hele kosmos

Bliv medlem
Bliv frivillig

Temaet i 2024 er, ‘Jorden & De næste generationer’

Holistisk Akademi vil i det kommende år fokusere på nedenstående:

Alle beslutninger og handlinger på alle planer bør tages med udgangspunkt i de næste 7 generationer. Magthaverne har tidligere sat sig sammen i FN og taget beslutninger vedrørende ‘De 17 Verdensmål’. Hvorledes kan Verdensmålene integreres i det enkelte mennesker dagligdag? Vi må have fokus på, at vi hver især kan tage beslutninger og handle langsigtet og bæredygtigt.

Vi kan ikke tillade os, i vores eget begær efter magt og materialisme, kun at tænke kortsigtet. Selvfølgelig skal vi omsorgsfuldt og rettidigt bevare overblikket i nuværende situationer, men det må ikke overskygge de langsigtede planer og handlinger for biodiversitet, klima, dyrevelfærd og livskvalitet m.m.

I de kommende foredrag kommer vi ind på emner som, ‘Fremtidens læge’, ‘Fremtidens økonomi’, ‘Fremtidens byggeri og fællesskaber’ m.m.

Holistisk Akademi

Vores vision er at hjælpe det enkelte menneske til at blive genforenet med naturen og hele kosmos. Det arbejder vi for for gennem foredrag, undervisning, praktiske aktiviteter og forskning, der fremmer en holistisk indsigt og erkendelse af menneskers evne til at virke skabende og helbredende i alle forhold.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev